Rodzicu – zmiany w prawie w 2013 roku

zmiany w prawie 2013
Urlop macierzyński wydłużony

W 2013 roku wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące urlopu macierzyńskiego.
Pojawia się nowa instytucja – urlop rodzicielski. Kobiety dla których termin porodu przypada później niż 17 marzec 2013 roku mogą liczyć na dodatkowy urlop rodzicielski, który przypada po urlopie macierzyńskim.

Od 1 września 2013 roku półroczny urlop macierzyński (20 tygodni podstawowych i 6 tygodni dodatkowych) będzie można wydłużyć o kolejne 26 tygodni. Minister pracy powiedział, że aby skorzystać z rocznego urlopu macierzyńskiego płatnego w wysokości 80 proc., trzeba będzie zadeklarować taką chęć na 14 dni przed planowaną datą porodu – co prawda nie da się przecież tego określić dokładnie. Bez rocznej deklaracji świadczenia będą wypłacane za 6 pierwszych miesięcy 100% pensji, a za kolejne – 60%. Więcej przeczytaj TU oraz TU.

zmiany

Becikowe nie dla wszystkich

Okazuje się, że w tym roku nie wszyscy otrzymają becikowe. Od 1 stycznia 2013 roku zmieniły  się zasady jego przyznawania.
Jednorazową zapomogę w wysokości 1000 złotych otrzymają rodziny, 
których średni miesięczny dochód w roku poprzedzającym złożenie wniosku o becikowe nie przekraczał 1922 zł netto na osobę. W dalszym ciągu, aby je otrzymać należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza, iż matka jest co najmniej od 10 tygodnia ciąży pod opieką lekarza. Dodatkowo w tym roku obligatoryjne jest również zaświadczenie o wysokości dochodów.

Według szacunkowych obliczeń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że Państwo zaoszczędzi w ten sposób około 39 mln złotych, a prawo do becikowego utraci około 10% rodzin o najwyższych dochodach.

ulgi podatkowe

Zmiany w ulgach podatkowych

W 2013 r. osoby zamożne, które mają jedno dziecko nie będą mogły korzystać z tzw. prorodzinnej ulgi podatkowej, zaostrzone zostaną także zasady ulgi internetowej, zmienią się też reguły dotyczące rozliczania kosztów uzyskania przychodu przez twórców.

Zgodnie z ustawą ograniczona zostanie ulga na pierwsze dziecko – z odliczenia nie będą mogły skorzystać rodziny z jednym dzieckiem, które uzyskują dochody ponad 9,3 tys. zł miesięcznie, czyli 112 tys. zł rocznie. Jeżeli ich dochody będą mniejsze, to od podatku będzie można odliczyć 92,67 zł miesięcznie.

Ulga na internet
Pierwotnie rząd zapowiadał całkowitą likwidację ulgi internetowej, popularnej wśród podatników, bo w ostatnich latach korzystało z niej około 4 mln osób. Ostatecznie przetrwała ona, lecz w bardzo okrojonej formie. Odliczenie będzie przysługiwać tylko tym, którzy dotychczas nie korzystali z ulgi. Odpisać od dochodu 760 zł będzie można ponadto tylko przez następujące po sobie dwa lata. Oznacza to, że osoba, która w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. po raz pierwszy skorzysta z ulgi internetowej, będzie mogła dokonać odliczenia jeszcze tylko za 2013 r.

Meldunek i paszorty

Od 2013 roku wniosek o wydanie paszportu będzie można złożyć w dowolnym wydziale paszportowym na terenie kraju, bez względu na miejsce zameldowania. Zaczęło obowiązywać także część przepisów regulujących kwestię meldunku. Nie trzeba najpierw wymeldowywać się w jednym urzędzie, aby móc zameldować się w nowym miejscu. Wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie.

Do lekarza bez RMUA

Według zapowiedzi ministrów zdrowia oraz cyfryzacji, od początku roku rejestrując się w przychodni nie musimy już okazywać dowodu ubezpieczenia zdrowotnego w postaci druku ZUS RMUA. Nasze uprawnienia do opieki medycznej będą weryfikowane przez elektroniczny system eWUŚ (elektroniczną Weryfikację Uprawnień Świadczeniobiorców). Wystarczy, że podamy w rejestracji nasz numer PESEL.

Wdrożenie systemu ma nie tylko ułatwić potwierdzanie prawa do świadczeń przez pacjentów, ale także zdjąć z nich odpowiedzialność za udokumentowanie tego prawa. Wyjątkiem są dzieci do trzeciego miesiąca życia, które mogą jeszcze nie mieć własnego numeru PESEL. W takim przypadku elektroniczne potwierdzenie dokonywane jest na podstawie numeru PESEL rodzica.

*

* informacje zaczerpnięte z internetu

Reklamy